Product SiteDocumentation Site

Debian 11

Handbok för Debianadministratören

Debian Bullseye from Discovery to Mastery

Utgåva 1

Raphaël Hertzog

Rättsligt Meddelande

ISBN: 979-10-91414-21-0 (English paperback)
ISBN: 979-10-91414-22-7 (English ebook)
Denna bok är tillgänglig under villkoren för två licenser som är kompatibla med Debians riktlinjer för fri programvara.
Notis för Creative Commons-licens:
Denna bok är licensierad under licensen Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.
Notis för GNU General Public License:
Denna bok är fri dokumentation: du får återdistributera den och/eller modifiera den under villkoren för GNU General Public License så som den publicerats av Free Software Foundation, antingen version 2 av licensen, eller (om du så väljer) en senare version.
Denna bok distribueras med förhoppningen att den kommer att vara användbar, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; inte ens den underförstådda garantin för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General Public License för vidare detaljer.
Du borde ha erhållit en kopia av Gnu General Public License tillsammans med detta program. Om inte, se https://www.gnu.org/licenses/.

Visa din uppskattning

Denna bok har publicerats under en fri licens eftersom vi vill att alla ska kunna dra nytta av den. Med det sagt så tar det tid och energi att underhålla den, och vi hade uppskattat att bli tackade för detta. Om du tycker att boken är värdefull, överväg att bidra till dess fortsatta underhåll antingen genom att köpa en pocketbok i papper eller genom att göra en donation via bokens officiella webbplats:

Sammanfattning

En referensbok som presenterar Debian-distributionen, från inledande installation till konfiguration av tjänster.
Försättsblad
Förord
1. Varför denna bok?
2. Vem är denna bok till för?
3. Generell strategi
4. Bokens struktur
5. Bidraga
6. Erkännanden
6.1. En liten bit historia
6.2. Speciellt tack till understödjare
6.3. Tack till översättare
6.4. Personliga tack från Raphaël
6.5. Personliga tack från Roland
1. Debian-projektet
1.1. Vad är Debian?
1.1.1. Ett operativsystem för flera plattformar
1.1.2. Kvaliteten på fri programvara
1.1.3. Rättslig ram: En icke-vinstdrivande organisation
1.2. Grunddokumenten
1.2.1. Förpliktelsen mot användare
1.2.2. Debians riktlinjer för fri programvara
1.3. Hur Debianprojektet fungerar internt
1.3.1. Debian-utvecklarna
1.3.2. Användarnas aktiva roll
1.3.3. Teams, Blends, and Sub-Projects
1.4. Följ nyheter om Debian
1.5. Distributionernas roller
1.5.1. Installationsprogrammet: debian-installer
1.5.2. Programvarubiblioteket
1.6. En utgåvas livscykel
1.6.1. Statusen Experimental
1.6.2. Statusen Unstable
1.6.3. Migration till Testing
1.6.4. Förflytta Testing till Stable
1.6.5. Status Oldstable och Oldoldstable
2. Presentera fallstudien
2.1. Snabbväxande IT-behov
2.2. Generalplan
2.3. Varför en GNU/Linux-distribution?
2.4. Varför Debian-distributionen?
2.4.1. Kommersiella och gemenskapsdrivna distributioner
2.5. Why Debian Bullseye?
3. Analysera den befintliga inställningen och migrera
3.1. Samexistens i heterogena miljöer
3.1.1. Integration med Windows-maskiner
3.1.2. Integration with macOS machines
3.1.3. Integration med andra Linux-/Unix-maskiner
3.2. Hur man migrerar
3.2.1. Undersökning och identifiering av tjänster
3.2.2. Säkerhetskopiera Konfigurationen
3.2.3. Att överta en redan existerande Debian server
3.2.4. Installera Debian
3.2.5. Installera och konfigurera dom valda tjänsterna
4. Installation
4.1. Installations Metoder
4.1.1. Installera från en CD-skiva/DVD-skiva
4.1.2. Starta upp från en USB-sticka
4.1.3. Installation med hjälp av uppstart över nätverk
4.1.4. Andra Installationsmetoder
4.2. Installation, Steg för steg
4.2.1. Starta upp datorn och ladda Installationsprogramet
4.2.2. Val av språk
4.2.3. Val av land
4.2.4. Val av tangentbordslayout
4.2.5. Detektera Hårdvara
4.2.6. Laddar komponenter
4.2.7. Detektera Nätverkshårdvara
4.2.8. Konfigurera Nätverket
4.2.9. Administratörslösenord
4.2.10. Skapa det Första Användarkontot
4.2.11. Konfigurera Klockan
4.2.12. Hitta Hårddiskar och Andra Enheter
4.2.13. Startar Partitioneringsverktyget
4.2.14. Installerar Bas System
4.2.15. Konfigurerar pakethanteraren (apt)
4.2.16. Popularitetstävling bland Debian Paket
4.2.17. Välj paket för Installation
4.2.18. Installera GRUB Uppstartsladdare
4.2.19. Avsluta Installationen och Starta om datorn
4.3. Efter Första Uppstarten
4.3.1. Installera Ytterligare Programmvara
4.3.2. Uppgradera Systemet
5. Packeteringssystem: Verktyg och Fundamentala Principer
5.1. Struktur av ett binär paket
5.2. Pakets Metainformation
5.2.1. Beskrivning: control filen
5.2.2. Konfiguration Scripts
5.2.3. Checksums, List of Configuration Files, et al.
5.3. Ett Källpakets struktur
5.3.1. Format
5.3.2. Användning inom Debian
5.4. Manipulera paket med dpkg
5.4.1. Installerar paket
5.4.2. Borttagning av Paket
5.4.3. Undersöka dpkg's databas och inspektera .deb filer
5.4.4. dpkg's loggfil
5.4.5. Support för Multi-Instruktionsuppsättning
5.5. Samexistens med andra paketeringsingssystem
6. Underhåll och uppdateringar: APT-verktygen
6.1. Att fylla i filen sources.list
6.1.1. Syntax
6.1.2. Repositories for Stable Users
6.1.3. Repositories for Testing/Unstable Users
6.1.4. Använda alternativa speglar
6.1.5. Icke-officiella resurser: mentors.debian.net
6.1.6. Cachingproxy för Debian-paket
6.2. aptitude, apt-get, och apt Kommandon
6.2.1. Initiering
6.2.2. Installera och ta bort
6.2.3. Systemuppgradering
6.2.4. Konfigurationsalternativ
6.2.5. Hantera paketprioriteringar
6.2.6. Arbeta med flera distributioner
6.2.7. Spåra automatiskt installerade paket
6.2.8. APT Patterns
6.3. apt-cache Kommandot
6.3.1. The apt-cache policy Command
6.4. apt-file Kommandot
6.5. Frontends: aptitude, synaptic
6.5.1. aptitude
6.5.2. synaptic
6.6. Kontrollerar paketets äkthet
6.7. Uppgradering från en stabil distribution till nästa
6.7.1. Rekommenderad procedur
6.7.2. Hantera problem efter en uppgradering
6.7.3. Cleaning Up after an Upgrade
6.8. Att hålla Systemet uppdaterat
6.9. Automatiska Uppgraderingar
6.9.1. Konfigurera dpkg
6.9.2. Konfigurera APT
6.9.3. Konfigurera debconf
6.9.4. Handling Command Line Interactions
6.9.5. Mirakelkombinationen
6.10. Söka efter paket
7. Lösa problem och hitta relevant information
7.1. Dokumentationskällor
7.1.1. Manualsidor
7.1.2. info Dokument
7.1.3. Specifik dokumentation
7.1.4. Webbsidor
7.1.5. Tutorials (HOWTO)
7.2. Common Procedures
7.2.1. Konfigurera ett program
7.2.2. Monitoring What Daemons Are Doing
7.2.3. Fråga efter hjälp på en mailinglista
7.2.4. Rapportera en bugg när ett problem är för svårt
8. Grundläggande konfiguration: Nätverk, konton, utskrift...
8.1. Konfigurera systemet för ett annat språk
8.1.1. Ställ in standardspråk
8.1.2. Konfigurera tangentbordet
8.1.3. Migrera till UTF-8
8.2. Konfigurera Nätverket
8.2.1. Ethernet Gränssnitt
8.2.2. Trådlöst Gränssnitt
8.2.3. Ansluta med PPP via ett PSTN-modem
8.2.4. Ansluta via ett ADSL-modem
8.2.5. Automatic Network Configuration for Roaming Users
8.3. Ställ in värdnamn och konfigurera namntjänsten
8.3.1. Namnuppslagning
8.4. Användar-och Grupp-Databaser
8.4.1. Användarlista: /etc/passwd
8.4.2. Den dolda och krypterade Lösenordsfilen: /etc/shadow
8.4.3. Ändra ett befintligt konto eller lösenord
8.4.4. Inaktivera ett konto
8.4.5. Grupplista: /etc/group
8.5. Skapa konton
8.6. Skal miljö
8.7. Skrivarkonfiguration
8.8. Configuring the Bootloader
8.8.1. Identifying the Disks
8.8.2. GRUB 2 Konfiguration
8.8.3. Using GRUB with EFI and Secure Boot
8.9. Other Configurations: Time Synchronization, Logs, Sharing Access…
8.9.1. Tidszon
8.9.2. Synkronisering av tid
8.9.3. Rotera loggfiler
8.9.4. Dela administratörsrättigheter
8.9.5. Lista över monteringspunkter
8.9.6. locate och updatedb
8.10. Kompilera en Kärna
8.10.1. Introduction and Prerequisites
8.10.2. Hämta källkoden
8.10.3. Konfigurera Kärnan
8.10.4. Kompilera och bygg paket
8.10.5. Kompilera externa moduler
8.10.6. Applicera en kärnpatch
8.11. Installera en kärna
8.11.1. Funktioner i ett Debian-kärnpaket
8.11.2. Installera med dpkg
9. Unixtjänster
9.1. Systemstart
9.1.1. Systemds init-system
9.1.2. System Vs init-system
9.2. Fjärrinloggning
9.2.1. Säker fjärrinloggning: SSH
9.2.2. Använda grafiska fjärrskrivbord
9.3. Hantera behörigheter
9.3.1. Owners and Permissions
9.3.2. ACLs - Access Control Lists
9.4. Adminstrationsgränssnitt
9.4.1. Administrera över ett webbgränsnitt: webmin
9.4.2. Konfigurera paket: debconf
9.5. syslog Systemhändelser
9.5.1. Princip och mekanism
9.5.2. Konfigurationsfilen
9.6. Superservern inetd Super-Server
9.7. Schemalägga uppgifter med cron and atd
9.7.1. Format för crontab
9.7.2. Använda kommandot at
9.8. Schemaläggar asynkrona uppgifter: anacron
9.9. Kvoter
9.10. Säkerhetskopia
9.10.1. Säkerhetskopiera med rsync
9.10.2. Återställa maskiner utan säkerhetskopior
9.11. Hetpluggning: hetpluggning
9.11.1. Introduktion
9.11.2. Namngivningsproblemet
9.11.3. Hur udev fungerar
9.11.4. Ett konkret exempel
9.12. Strömhantering: Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
10. Nätverksinfrastruktur
10.1. Gateway
10.2. X.509 certifikat
10.2.1. Creating gratis trusted certificates
10.2.2. Publik nyckelinfrastruktur easy-rsa
10.3. Virtuellt privat nätverk
10.3.1. OpenVPN
10.3.2. Virtuella privat nätverk med SSH
10.3.3. IPsec
10.3.4. PPTP
10.4. Quality of Service
10.4.1. Princip och mekanism
10.4.2. Konfigurera och implementera
10.5. Dynamisk routning
10.6. IPv6
10.6.1. Tunneling
10.7. Domännamnservrar (DNS)
10.7.1. DNS programvara
10.7.2. Konfigurera bind
10.8. DHCP
10.8.1. Konfigurera
10.8.2. DHCP och DNS
10.9. Nätverksdiagnosverktyg
10.9.1. Local Diagnosis: netstat
10.9.2. Remote Diagnosis: nmap
10.9.3. Sniffers: tcpdump and wireshark
11. Nätverkstjänster: Postfix, Apache, NFS, Samba, Squid, LDAP, SIP, XMPP, TURN
11.1. E-postserver
11.1.1. Installera Postfix
11.1.2. Konfigurera virtuella domäner
11.1.3. Begränsningar för att ta emot och skicka
11.1.4. Setting Up greylisting
11.1.5. Customizing Filters Based On the Recipient
11.1.6. Integrating an Antivirus Filter
11.1.7. Fighting Spam with SPF, DKIM and DMARC
11.1.8. Autentiserad SMTP
11.2. Webbserver (HTTP)
11.2.1. Installera Apache
11.2.2. Adding support for SSL
11.2.3. Configuring Virtual Hosts
11.2.4. Common Directives
11.2.5. Log Analyzers
11.3. FTP filserver
11.4. NFS filserver
11.4.1. Säkra NFS
11.4.2. NFS server
11.4.3. NFS klient
11.5. Setting Up Windows Shares with Samba
11.5.1. Samba Server
11.5.2. Samba klient
11.6. HTTP/FTP Proxy
11.6.1. Installera
11.6.2. Konfigurera en cache
11.6.3. Konfigurera ett filter
11.7. LDAP-katalog
11.7.1. Installera
11.7.2. Filling in the Directory
11.7.3. Hantera konton med LDAP
11.8. Real-Time Communication Services
11.8.1. DNS-inställningar för RTC-tjänster
11.8.2. TURN Server
11.8.3. SIP Proxy Server
11.8.4. XMPP Server
11.8.5. Running services on port 443
11.8.6. Lägga Till WebRTC
12. Avancerad administration
12.1. RAID och LVM
12.1.1. Mjukvaru RAID
12.1.2. LVM
12.1.3. RAID eller LVM?
12.2. Virtualisering
12.2.1. Xen
12.2.2. LXC
12.2.3. Virtualisering med KVM
12.3. Automatiserad installation
12.3.1. Helautomatisk installation (FAI)
12.3.2. Preseeding Debian-Installer
12.3.3. Simple-CDD: The All-In-One Solution
12.4. Övervakning
12.4.1. Ställa in Munin
12.4.2. Ställa in Nagios
13. Arbetsstation
13.1. Konfigurera X11-servern
13.2. Anpassa det grafiska gränssnittet
13.2.1. Choosing a Display Manager
13.2.2. Välj en fönsterhanterare
13.2.3. Menyhantering
13.3. Grafiska skrivbord
13.3.1. GNOME
13.3.2. KDE och Plasma
13.3.3. Xfce och andra
13.3.4. Andra skrivbordsmiljöer
13.4. E-post
13.4.1. Evolution
13.4.2. KMail
13.4.3. Thunderbird
13.5. Webbläsare
13.6. Utveckling
13.6.1. Verktyg för GTK+ på GNOME
13.6.2. Verktyg för Qt
13.7. Office-paket
13.8. Emulera Windows: Wine
13.9. Real-Time Communications software
14. Säkerhet
14.1. Definiera en säkerhetspolicy
14.2. Brandvägg eller Paketfiltrering
14.2.1. nftables Beteende
14.2.2. Flytta från iptables till nftables
14.2.3. Syntax för nft
14.2.4. Installera reglerna vid varje uppstart
14.3. Övervakning: Förebyggande, Upptäckt och Avskräckning
14.3.1. Övervakning av loggar med logcheck
14.3.2. Monitoring Activity
14.3.3. Undvik intrång
14.3.4. Upptäcka förändringar
14.3.5. Upptäcka intrång (IDS/NIDS)
14.4. Introduktion till AppArmor
14.4.1. Principer
14.4.2. Aktivera AppArmor och hantera AppArmor-profiler
14.4.3. Skapa en ny profil
14.5. Introduktion till SELinux
14.5.1. Principer
14.5.2. Konfigurera SELinux
14.5.3. Hantera ett SELinux-system
14.5.4. Anpassa reglerna
14.6. Andra säkerhetsrelaterade överväganden
14.6.1. Inbyggda risker med webbapplikationer
14.6.2. Veta vad man kan förvänta sig
14.6.3. Välja programvara på ett klokt sätt
14.6.4. Hantera en maskin som en helhet
14.6.5. Användare är spelare
14.6.6. Fysisk säkerhet
14.6.7. Juridiskt ansvar
14.7. Hantera en komprometterad maskin
14.7.1. Detecting and Seeing the Cracker's Intrusion
14.7.2. Att sätta servern offline
14.7.3. Behåll allt som kan användas som bevismaterial
14.7.4. Installera om
14.7.5. Forensisk analys
14.7.6. Rekonstruera attackscenariot
15. Skapa ett Debian-paket
15.1. Bygg om ett paket från dess källkod
15.1.1. Hämta källkoden
15.1.2. Att göra ändringar
15.1.3. Starta ombyggnaden
15.2. Bygg ditt första paket
15.2.1. Meta-paket eller falska paket
15.2.2. Simpelt filarkiv
15.3. Skapa ett paketförråd för APT
15.4. Att bli paketansvarig
15.4.1. Lär dig att göra paket
15.4.2. Godkännandeprocess
16. Slutsats: Debians framtid
16.1. Kommande utveckling
16.2. Debians framtid
16.3. Framtiden för denna bok
A. Distributionsderivat
A.1. Räkning och samarbete
A.2. Ubuntu
A.3. Linux Mint
A.4. Knoppix
A.5. Aptosid och Siduction
A.6. Grml
A.7. Tails
A.8. Kali Linux
A.9. Devuan
A.10. DoudouLinux
A.11. Raspbian
A.12. PureOS
A.13. SteamOS
A.14. Och många andra
B. Kort snabbkurs
B.1. Skalet och grundläggande kommandon
B.1.1. Att bläddra i katalogstrukturen och att hantera filer
B.1.2. Visa och modifiera textfiler
B.1.3. Att söka efter filer och inom filer
B.1.4. Hantera processer
B.1.5. Systeminformation: Minne, diskutrymme, identitet
B.2. Organisation av filsystemshierarkin
B.2.1. Rotkatalogen
B.2.2. Användarens hemkatalog
B.3. Hur en dator fungerar inuti: de olika lagren som är inblandade
B.3.1. Det djupaste lagret: hårdvaran
B.3.2. Uppstartaren: BIOS eller UEFI
B.3.3. Kärnan
B.3.4. Användarrymden
B.4. Vissa uppgifter hanteras av kärnan
B.4.1. Köra hårdvaran
B.4.2. Filsystem
B.4.3. Delade funktioner
B.4.4. Hantera processer
B.4.5. Rättighetshantering
B.5. Användarrymden
B.5.1. Process
B.5.2. Demoner
B.5.3. Interprocesskommunikation
B.5.4. Bibliotek